MONS1002 Multidisciplinary Language Expert at Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään monialaiseen kieliasiantuntijuuteen sekä siinä tarvittaviin diskurssitaitoihin työelämän näkökulmasta ja sovelletaan niitä käytännön projektitehtäviin. Kurssilla kehitetään monialaiselle kieliasiantuntijalle tärkeitä työelämän projekti- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot), ryhmätyöskentely, projektityöt, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja yksilötehtävät

Arviointiperusteet

Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää, mitä monialaisen kieliasiantuntijan diskurssitaidot ovat ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksen tietojaan työelämään
  • osaa tuottaa ja muokata sisältöä multimodaalisesti, tilanteisesti ja vastuullisesti 
  • osaa hyödyntää diskurssi- ja tekstitaitojaan erilaisissa työtehtävissä
  • on kehittänyt projekti- ja yhteistyötaitojaan

Additional information

Kurssille otetaan vain maisterivaiheen opiskelijoita, joilla kandidaatintutkielma ja kandidaatintutkinto ovat tehtyinä. Mikäli kurssille on jonoa, etusijalla ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Description of prerequisites

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssille otetaan vain maisterivaiheen opiskelijoita, joilla kandidaatintutkielma ja kandidaatintutkinto ovat tehtyinä. Mikäli kurssille on jonoa, etusijalla ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat.
Evaluation criteria:
Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus (luennot), ryhmätyöskentely, projektityöt, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja yksilötehtävät

Teaching