MKAP2003 Tools for music teaching (1–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikinteoriaa, musiikin kirjoittamisharjoituksia, musiikkiteknologiaan perehtymistä. Analyyttista kuuntelua ja kuunteluun liittyviä harjoituksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee musiikin teorian käsitteistöä sekä hallitsee hahmottamisen ja kirjoittamisen kannalta keskeisen teoriasisällön

- hallitsee musiikin kirjoittamisen perusteet, menetelmiä ja työkaluja

- osaa tunnistaa ja analysoida eri tyylejä ja aikakausia edustavaa musiikkia opintojaksolla käytävän kuuntelumateriaalin pohjalta

- osaa ilmaista musiikkia kehollaan ja käyttää musiikkiliikuntaa oppimismenetelmänä.

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisten tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti mukaan lukien itse- ja vertaisarviointi mahdollisuuksien mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching