MKAP2002 Ensemble 1 (1–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yhtyesoittimiston perustekniikoiden ja yhteismusisoinnin harjoittelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee yhteismusisoinnissa käytettävän soittimiston perustekniikat

- osaa hyödyntää instrumentti- ja laulutaitojaan yhteismusisoinnissa

- hallitsee laitteiston ja soittimiston ylläpito- ja huoltotoimenpiteet

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Study materials

Opettajien toteutuksella jakamat oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, tentit, musiikkiesitykset, itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching