MKAP2001 Instrument skills 1 (1–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Soiton perustekniikka, reaalisointujen tuntemus ja melodiasoitto. Säestystehtäviä pianolla

ja kitaralla. Äänenkäytön ja laulutekniikan perusteet

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- hallitsee säestämisen perustekniikoita kitaralla ja pianolla

- piano: tunnistaa harmoniset peruselementit, osaa käyttää tavallisimpia reaalisointuja käännöksineen, hallitsee keskeisiä säestystapoja ja melodian soittamisen yhdistettynä säestämiseen, osaa lukea sujuvasti sekä nuotinnettua että reaalisointumerkeillä kirjoitettua musiikkia

- kitara: osaa kaikki tavalliset avosoinnut, barre-sointujen periaatteen, kvinttisoinnut ja kolmisointukäännökset yläkielillä; hallitsee keskeisiä säestysvaihtoehtoja reaalisointumerkeistä ja melodiansoiton perusteet

- laulu: on tutustunut omaan ääneensä instrumenttina ja oppinut tervettä äänenkäyttöä.

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Study materials

- Tenni, J. & Abelein, R. 2018. Vapaan säestyksen käsikirja Helsinki: F-Kustannus.

- Tenni, J. & Varpama, J. 2004.Vapaa säestys ja improvisointi. Helsingin studiopalvelut.

- Peruskoulun ja lukion musiikinkirjat

- opettajan jakamat oppimateriaalit

Literature

  • Tenni, J. & Abelein, R. 2018. Vapaan säestyksen käsikirja Helsinki: F-Kustannus.
  • Tenni, J. & Varpama, J. 2004.Vapaa säestys ja improvisointi. Helsingin studiopalvelut.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Aktiivinen osallistuminen yksilö-/pienryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen, edistyminen opintojakson aikana suhteessa lähtötasoon, itsearviointi ja vertaispalaute. Tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching