MATA2401 Workshop for science teachers (2–3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään ongelmalähtöiseen tieteen opetukseen ja oppimiseen. Kurssilla suunnitellaan oman alan opetuskokonaisuus, jonka opiskelijat toteuttavat Jyväskylän lähialueen kouluissa. Opetuskokonaisuuden on tarkoitus olla ongelmalähtöinen ja tutkivaa oppimista soveltava, missä oppilaat pääsevät itse kokeilemaan ja havainnoimaan. Kurssiin sisältyy luentoja, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä suunnittelua ja raportointia.


Kurssi suoritetaan osallistumalla opintojakson tapaamisiin, suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokonaisuus, sekä tekemällä loppuraportti opetuskokonaisuuden ja sen toteutuksen onnistumisesta. Kurssilla ei ole tenttiä.

Learning outcomes

Kurssin tarkoituksena on, että aineenopettajaksi opiskelevat oppivat työelämätaitoja, ryhmässä toimimista sekä ajan käytön hallintaa. Kurssilla tutustutaan myös erilaisten havainnollistusvälineiden käyttöön ja pohditaan niiden tarpeellisuutta. Lisäksi opiskelijat ovat yhteydessä kouluihin kurssin aikana ja sopivat opetuskokonaisuuden kulusta ja sisällöstä opettajien kanssa.

Description of prerequisites

Aineenopettajaksi opiskelevien kasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi vaaditaan vähintään 10 op opetettavaan aineeseen liittyviä perus- tai aineopintotasoisia opintoja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista opintojakson opetustilaisuuksiin, opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmissä sekä loppuraportointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan osallistumista opintojakson opetustilaisuuksiin, opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus pienryhmissä sekä loppuraportointi.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssi suoritetaan osallistumalla opintojakson tapaamisiin, suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokonaisuus, sekä tekemällä loppuraportti opetuskokonaisuuden ja sen toteutuksen onnistumisesta.

No published teaching