LYTS1020 Managing Sport Organizations (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

• Analysoida urheiluorganisaatioita toimintaympäristönä
• Kuvata ja arvioida johtamista ja markkinointia urheiluorganisaatioissa
• Selittää johtamisen ja markkinoinnin keskeisiä teorioita ja arvioida kriittisesti niiden soveltuvuutta erilaisissa urheiluorganisaatioissa
• Selittää urheiluorganisaatioiden ominaispiirteet sekä arvioida omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita vastuullisen esimiestyön ja markkinoinnin kannalta
• Etsiä ja perustella monitieteisiä tutkimusaiheita liittyen urheiluorganisaatioiden johtamiseen

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. - 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

• Urheilu toimialana ja organisaatioiden toimintaympäristönä
• Esimiestyö ja päätöksenteko urheiluorganisaatioissa
• Eettinen ja vastuullinen johtaminen urheiluorganisaatioissa
• Urheilumarkkinointi
• Sponsorointi
• Urheiluorganisaatioiden viestintä
• Media ja digitaalinen media sekä vaikutukset urheiluorganisaatioiden toimintaan.

Additional information

Kurssin järjestäjätaho on Kauppakorkeakoulu. Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijoille on kurssille 14 opiskelijan kiintiö. Huomioi esitietovaatimukset.

Description of prerequisites

Suoritettuna oltava Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuus sekä LYTP1002 Yhteiskunta, liiketoiminta ja liikunta -kurssi.

Study materials

Opettajien määrittelemät artikkelit ja caset.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching