LYTS015 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Suoritustavat

Itsenäisen tutkimustyön tekeminen ohjaajien ohjauksessa.

Arviointiperusteet

Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointikehikkoa ja -lomaketta.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan
- hallitsevan tieteellisen tutkimustehtävän itsenäisen muotoilun ja ratkaisemisen sekä raportoinnin
- tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita
- hallitsevan tieteenalan keskeisen kirjallisuuden sekä omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän kirjallisuuden

Additional information

Suoritetaan yhtäaikaa LYTS014 Pro gradu -seminaarin kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/opiskelu/pro-gradu-tutkielma-1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching