LYTA1012 Project Application for a Sport Club (2–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Seuratoiminnan kehittämistukeen perehtyminen, hanketukea hakevan seuran toimintaan ja hakemukseen perehtyminen, hakemuksen arviointi sekä kehittämisehdotukset hankesuunnitelman laatimiselle.

Suoritustavat

Osallistuminen seminaareihin ja annettujen tehtävien suorittaminen. Yhteistyöseuran toimintaan ja suunnitelmiin perehtyminen sekä niiden kommentointi.

Arviointi

Kaikki kurssin arviointikohteet suoritettava hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa seuratoiminnan hanketuen periaatteet sekä hyvän hankesuunnitelman kriteerit

- pystyy hyödyntämään hankkimaansa asiantuntemusta seurojen tekemien hankesuunnitelmien kriittisessä arvioimisessa ja kehittämisessä

-kykenee antamaan rakentavaa palautetta hankehakemuksista.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen seminaareihin ja niissä annettujen tehtävien suorittaminen.

Teaching

x

Independent study (1–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Yhteistyöseuran toimintaan ja suunnitelmiin perehtyminen sekä hankehakemuksen kommentointi. 

Teaching