LYTA1009 Financial Administration or Sport Organisations (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla muodostetaan käsitys liikunnan ja urheilun eri sektoreiden organisaatioiden taloushallinnon eroista ja yhtäläisyyksistä. Opiskelija perehtyy ohjatusti tilinpäätösanalyysin keskeisiin tunnuslukuihin ja tekee tilinpäätösanalyysin yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (4 tuntia) ja tilinpäätösanalyysin tekeminen yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu tilinpäätösanalyysitehtävän perusteella (100 %). Lisäksi luennot suoritettava hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida organisaation taloutta tilinpäätöskertomuksen perusteella

- tuntee eri sektoreilla toimivien liikunta- ja urheiluorganisaatioiden taloushallinnon keskeiset käsitteet ja tunnusluvut.

Study materials

Jämsä, O. 2019. Tilinpäätösanalyysi suomalaisesta urheiluseurasta. Liiketalouden opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Perälä, S. & Perälä, J. Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. Helsinki: Sanoma Pro.

Salmi, I. 2012. Mitä tilinpäätös kertoo? Helsinki: Edita.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 2, Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (4 tuntia).

Teaching

x

Independent study (1.5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Tilinpäätösanalyysin tekeminen yksittäisen liikunta- tai urheiluorganisaation toiminnasta. 

Study materials:

Jämsä, O. 2019. Tilinpäätösanalyysi suomalaisesta urheiluseurasta. Liiketalouden opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Perälä, S. & Perälä, J. Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. Helsinki: Sanoma Pro.

Salmi, I. 2012. Mitä tilinpäätös kertoo? Helsinki: Edita.


Teaching