LYTA1008 Economics of Sport (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan liikunnan ja urheilun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä ammattilaisurheilun talouden rakenteita ja toimintamekanismeja. Perehtymällä liikunnan ja urheilun talouden keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin luodaan pohjaa eri sektoreiden kansallisten ja kansainvälisten toimintamallien ymmärtämiselle. Tunneilla perehdytään käytännössä liikunnan ja urheilun erilaisten taloudellisten kytkentöjen tunnistamiseen ja tarkastellaan esimerkinomaisesti eri sektoreiden rajoja ylittäviä kumppanuushankkeita.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentti sekä luennoilla annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen. Kirjatentti suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot toteutetaan.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu luentotentistä ja kirjallisesta tehtävästä (50 %) sekä kirjatentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee liikunnan ja urheilun talouden perusrakenteet, muutossuunnat ja toimintamekanismit julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä ammattilaisurheilussa 

- tuntee keskeiset liikunnan ja urheilun talouden tutkimusteoriat ja käsitteet

- osaa tunnistaa talouden toimintamekanismeja liikunnan ja urheilun muuttuvissa käytännöissä 

- omaa valmiudet arvioida talouden merkitystä ja roolia liikunta- ja urheilu-organisaatioiden tavoitteellisen toiminnan kannalta.   

Study materials

Tentittävä kirjallisuus:

Stenbacka, Wilhelm, Mäkinen, Jarmo, Lämsä, Jari & Nieminen, Maarit. 2018. Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. KIHU:n julkaisusarja, nro 62. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämiskeskus, Jyväskylä: PDF: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2018_ste_liikunnanj_sel99_27365.pdf (157 s.)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentti sekä luennoilla annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen. 

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentti suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot toteutetaan.

Teaching