LYTA1007 Planning Environments for Physical Activity and Sports (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään liikkumisympäristöjen suunnitteluun ja arvioidaan erilaisia liikkumisympäristöjä. Tutustutaan ja hyödynnetään internet-pohjaisia osallistumisen ja vaikuttamisen välineitä sekä laaditaan pienryhmissä eri väestönryhmiä palveleva lähiliikuntapaikkasuunnitelma tai vastaava hyödyntämällä liikunnan yhteiskuntatieteiden opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Lisäksi kiinnitetään huomiota liikkumisympäristöjen tasa-arvoisuuteen esteettömyyden näkökulmasta. Kurssilla tehdään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa. 

Suoritustavat

Luennot (20 tuntia), liikkumisympäristön/liikkumisympäristöä koskevan suunnitelman arviointi, lähiliikuntapaikan tai vastaavan suunnittelu ja esittely sekä kirjallisen oppimistehtävän tekeminen.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu arviointitehtävästä (25 %), suunnittelutehtävästä (50 %) ja oppimistehtävästä (25 %). Lisäksi luennot suoritettava hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- omaa valmiudet hyödyntää liikunnan yhteiskunnallista tietoa ja taitoja sekä tiedonhankintamenetelmiä liikkumisympäristöjen suunnittelussa ja arvioinnissa

- tuntee keskeiset osallistamismenetelmät liikkumisympäristöjen kehittämiseksi

- pystyy huomioimaan liikkumisympäristön esteettömyyteen liittyviä seikkoja

- pystyy tuottamaan ryhmässä kirjallisen suunnitelman, esittelemään sen suullisesti sekä antamaan kriittistä vertaispalautetta muiden tekemistä suunnitelmista

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 2, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia).

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Lähiliikuntapaikan tai vastaavan suunnittelu ja suunnitelman esittely.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Liikkumisympäristön/liikkumisympäristöä koskevan suunnitelman arviointi.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Oppimistehtävä luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Teaching