LYTA019 Optional Studies in the Social Sciences of Sport (1–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso on mahdollista suorittaa esimerkiksi osallistumalla koulutus- tai tutkimusprojekteihin, liikuntaan liittyviin hallinnollis-organisatorisiin tehtäviin tai kongresseihin. Liikunnan yhteiskuntatieteitä valinnaisina opintoina suorittaville on tarjolla myös kirjatenttivaihtoehto.

Suoritustavat

Suoritustapa sovitaan etukäteen oppiaineesta vastaavan opettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

Arviointi

Etukäteen sovitun tehtävän suorittaminen ja sen kirjallinen raportointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on laajentanut tietojaan tai kokemuksiaan liikunnan yhteiskuntatieteisiin liittyvissä aiheissa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Suoritustapa sovittava etukäteen.

No published teaching
x

Exam (1–10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Yhden kirjan tenttiminen on 2 op laajuinen suoritus.

Literature:
  • Aarresola, O. 2016. Nuorten urheilupolut: Tutkimus kilpaurheiluun sosiaalistumisen normeista, pääomista ja toimijuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  • Kokkonen, J. 2008. Kansakunta kilpasilla: urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900-1952. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (357 s.)
  • Reid, H. 2012. Introduction to the Philosophy of Sport. Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Pub. (251 s.)
  • Salmikangas, A-K. 2004. Nakertamisesta hanketoimintaan: tapaustutkimus Nakertaja-Hetteenmäen asuinalueen kehittämistoiminnasta ja liikunnan osuudesta yhteissuunnittelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (269 s.)

Teaching