LYTA015 Learning in Work (4–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ohjattu harjoittelujakso ja sen raportointi. Opintojakso on valinnainen, joten harjoittelupaikka on hankittava itse.

Suoritustavat

Ohjattu korkeintaan 2 kk:n mittainen työharjoittelu ja sen raportointi.

Arviointiperusteet

Osallistuminen harjoittelujaksolle ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti, harjoittelusopimuksen tekeminen ja loppuraportin laatiminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan

- tutustuneen liikunta-alan työpaikkoihin julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla
- soveltaneen hankkimiaan tietoja ja osaamista käytännön työtehtävissä kehittäneen yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
- täsmentäneen omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
- oppineen tunnistamaan omaa osaamistaan ja saaneen työllistymistä edistävää ammatillista kokemusta liikunta-alalta

Study materials

Työssä oppiminen osana liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. 2019. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa oppiaineen www-sivuilta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching