LYTA002 Sociology of Leisure (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan vapaa-aikakysymystä osana yhteiskunnallista muutosta. Vapaa-aikaa valaistaan monimuotoisena ilmiönä ja yhteiskuntatutkimuksen sekä jälkimodernien elämäntyylien käytäntöinä. Vapaa-ajan institutionalisoituminen ja muuttuvat funktiot ovat opintojakson ydinaluetta. Vapaa-ajan nykytila ja tulevaisuus sekä työelämäkytkennät ovat käsiteltyjä teemoja. 

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentti.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan
- tuntee vapaa-aikatutkimuksen tärkeimmät traditiot ja tiedonintressit
- ymmärtää vapaa-aikatutkimuksen ja -politiikan historiallista ja kulttuurista kontekstuaalisuutta
- kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja
- hahmottaa vapaa-aikasektorin toimijoiden kokonaiskenttää

- kykenee tuottamaan vapaa-aikahallintoon ja –organisointiin sosiologisen näkökulman.

Study materials

Tentittävä kirjallisuus, valitaan kaksi seuraavista:

Veblen, T. 1994. Theory of the Leisure Class. New York: Dover. (244 s.) tai suomennos Veblen, T. 2002. Joutilas luokka. Helsinki: Art House. (210 s.)

Määttä, M. & Tolonen, T. 2011. Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. (173 s.)

Kauravaara, K. 2013. Mitä sitten, jos ei liikuta. Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Jyväskylä: Likes-tutkimuskeskus. (279 s.)

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erika. 2019. Ulkonäköyhteiskunta. Ulkoinen olemus pääoman 2000-luvun Suomessa. Into kustannus. (255 s.)

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Nuoristutkimusverkoston julkaisuja, nro 61. (148 s.)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 4, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Teaching