LTKY4002 Orientation to physical activity and wellbeing (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustu liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteisiin ja laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudelle.

Description

Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus

Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä

Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

Additional information

Orientaatio Liikunta ja hyvinvointiosaamiseen -opintojakso suoritetaan ensimmäisenä ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus

Study materials

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus opintojaksolla edellyttää kahta hyväksyttyä oppimistehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching