LTKY2001 Introduction to Sport and Health Sciences (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Lukiolaisille suunnattu opintojakso

Description

SISÄLTÖ

- Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
- Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
- Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät

SUORITUSTAVAT

Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely, luentotehtävän ja oppimistehtävän tekeminen

ARVIOINTIPERUSTEET

Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
-erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
-ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
- osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa
- osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin

Additional information

Lukiolaisille suunnattu opintojakso

Study materials

Luento- ja demotallenteet

Literature

  • Tammelin, T. 2017. Liikuntasuositukset. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka 2017, 54-67. (14 s.)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching