LTKY1030 Current issues in sport sciences 1 (1–2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikunnan edistämisen käytännöt ja haasteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja tarkastella liikuntatieteellisiä ajankohtaisia uutisia, tutkimuksia, suunnitelmia, päätöksiä, käytäntöjä ja kehityssuuntia.

Study materials

Kirjallisuus tai artikkelilähteet sovitaan opiskelijakohtaisesti ajankohtaisesta kirjallisuudesta sekä tutkimuksista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching