LTKH1003 Nutrition as a Component of Wellbeing (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen hyvinvoinnille.
  • opiskelija ymmärtää ravitsemukseen liittyvät keskeiset haasteet.
  • opiskelija osaa ravitsemusohjauksen periaatteet ja osaa soveltaa ravitsemukseen liittyvää tietoa käytännön tilanteissa.

Additional information

Ajoitus: kevät

Opintojakson toteuttaa JAMK (Maaret Rutanen)

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching