LTKH1000 Perspectives on wellbeing and wellness coaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuuan opiskelija

  • ymmärtää hyvinvoinnin ja toimintakyvyn laaja-alaisuuden.
  • on perehtynyt hyvinvointivalmennukselliseen näkökulmaan käyttäytymisen muutoksesta.
  • on keskittynyt omiin arvolähtökohtiensa tunnistamiseen ja eettisiin lähestymistapoihinsa teemalla ’Minä valmentajana’. 
  • tuntee hyvinvointiin, terveyteen ja liikuntaan liittyvän osaamisen ja oppimisen teoreettisia perusteita.

  • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosmekanismeja ja -vaiheita tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä.

  • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa ja muutoksen tukemisessa.

  • tuntee hyvinvointivalmennuksen teoreettisia ja menetelmällisiä perusteita sekä osaa kriittisesti arvioida hyvinvointivalmennuksen mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta.

Additional information

Ajoitus: syksy

Järjestetään yhteistyössä JAMKin Hyvinvointiyksikön kanssa.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching