LPSP1006 Group dynamics in sport and exercise 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mistä tekijöistä koostuu psykologisesti turvallinen, hyvinvoiva ja menestyvä liikuntaryhmä tai joukkue?

Description

Ryhmädynamiikkaan liittyvät käsitteelliset viitekehykset, teoriat ja tekijät. Ryhmien luonne, ryhmäilmiöt, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen. Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet
  • tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia liikunnassa
  • osaa kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
  • osaa nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä liikunnassa

Study materials

1. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 13-178, 211-251. (217 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Select 1 part

Method 2

Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts

Method 4

Description:
Verkkotentti 100 % tai oppimistehtävä 100 % (valinta tehdään Moodlessa)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching, Online in English (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching