LPSA1004 Leadership and responsibility in sport and exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Miten johtaa vastuullisesti? Miten opettaa ihmisiä kantamaan vastuuta itsestään ja toisistaan liikunnan avulla?

Description

Vastuuntuntoisuuden menetelmät, vastuullinen johtajuus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää johtajuuden käsitteitä ja eettisiä periaatteita liikunnassa

- ymmärtää Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin

- osaa arvioida vastuunottoa ja johtajuutta liikuntaympäristössä

- osaa tukea vastuunottoa ja johtajuutta liikunnassa

Description of prerequisites

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Study materials

1. Lintunen, T. & Toivonen, H.-M. 2015. Hellisonin malli rakentaa elämäntaitoja ja hyvinvointia liikunnan avulla. Liikunta ja Tiede 52 (4), 37-40. (4 s.)

2. Hellison, D. 2011. Teaching personal and social responsibility through physical activity. 3. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (208 s.)

3. Hemphill, M. A., Gordon, B. & Wright, P. M. 2019. Sports as a passport to success: Life skill integration in a positive youth development program. Physical Education and Sport Pedagogy 24 (4), 390-401. (12 s.)

4. Gordon, B. & Doyle, S. 2015. Teaching personal and social responsibility and transfer of learning. Opportunities and challenges for teachers and coaches. Journal of Teaching in Physical Education 34 (1), 152-161. (10 s.)

5. Grange, P. 2014. Ethical leaderhip in sport. What’s your ENDgame? Ebookcentral. (e-kirja, 141 s.)

6. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 253-329. (77 s.)

7. Papaioannou, A. G. & Hackfort, D. 2014. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 529-543, 571-601. (46 s.)

8. Carron, A. V. & Eys, M. A. 2012. Group Dynamics in Sport. 4. Painos. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, 227-256. (30 s.)

9. Loughead, T. M. & Bloom, G. A. 2016. Coach and athlete leadership in sport. Teoksessa R. J. Schinke, K. R. McGannon, & B. Smith (toim.) Routledge international handbook of sport psychology. Dawsonera eBook Collection, 483-493. (e-kirja, 11 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching