LPEV1003 Hyvinvoinnin edistäminen kouluympäristössä (2–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Hyvinvoinnin osa-alueet ja kouluikäisten hyvinvoinnin haasteet

Kansalliset ja kansainväliset kouluympäristön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämisen ohjelmat

Koulu toimintaympäristönä

Moniammatillinen yhteistyö koulussa

Oppituntien ulkopuoliset työtehtävät koulun hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämisessä

Suoritustavat:

Luennot 10 tuntia, harjoitukset 16 tuntia

Ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely ongelmaperustaisen oppimisen periaatteisiin pohjautuen.


Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen 30 %, projekti 70 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mistä osa-alueista oppilaiden hyvinvointi koostuu
  • tuntee monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivään
  • tuntee koulun toimintaympäristönä
  • ymmärtää yhteistyöverkostojen ja koti-kouluyhteistyön merkityksen pyrittäessä koululaisten hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen
  • ymmärtää liikunnan- ja terveystiedon opettajan laaja-alaisen työnkuvan ja työn vaatimukset


Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
No published teaching