LPES012 Advanced Course in Fundamental Movement Skills and Motor Learning (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yleisurheilulajit: pikajuoksu, aidat, keihäs, moukari, pituus, korkeus, seiväs, 3-loikka, viestit, kuula, kiekko

Liikkumis-, välineenkäsittely- sekä tasapainotaidot, ketteryys, havaintomotoriikka¨

Motoriset perustaidot ja niiden arviointi koulussa

Taitojen oppimisen/opettamisen tai perusliikunnan alueen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi


Suoritustavat

Luentoja 6 tuntia
Harjoituksia 26 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen, artikkelireferaatin valmistaminen ja esittäminen, ryhmätyön ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen 30 %, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen 30 %, artikkelireferaatin hyväksytty valmistaminen ja esittäminen 20 %, ryhmäharjoituksen ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen 20 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee ydinasiat eri yleisurheilulajeista.
  • hallitsee taitojen oppimisen ja opettamisen teorioita ja taitojen oppimisen taustalla olevia ilmiöitä.
  • hallitsee tasapainon, välineen käsittelyn, ketteryyden ja havaintomotoriikan käsitteitä, tietää aihealueen tutkimustuloksia ja osaa kehittää kyseisiä ilmiöitä käytännössä.
  • osaa motoriset perustaidot ja ymmärtää niiden merkityksen taitojen oppimisen ja fyysisen aktiivisuuden kannalta.
  • osaa etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia.

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Description of prerequisites

LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi ja LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1 perusliikunnan osalta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen 30 %, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen 30 %, artikkelireferaatin hyväksytty valmistaminen ja esittäminen 20 %, ryhmäharjoituksen ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen 20 %.
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja 6 tuntia
Harjoituksia 26 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, yleisurheilulajien perustaitojen hallitseminen, artikkelireferaatin valmistaminen ja esittäminen, ryhmätyön ja siihen liittyvien kirjallisten materiaalien (tuntisuunnitelma, teoriaosuus aiheesta) valmistelu ja toteuttaminen/esittäminen.

Teaching