LPEA2001 Yhdenvertainen opetus liikuntaryhmässä (integr.) (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavien asioiden havainnointi liikuntatilanteessa.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävä pedagogiikka ja vuorovaikutus.

Erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien opetus sekä opetuksen reflektointi.

Tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan opettaminen.

Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys liikunnassa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen opetuksessa.

Suoritustavat:

10 h luentoja ja 22 h harjoituksia

Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen 22 h

Arviointiperusteet:

Harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (e-tentti) (100 %)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida erilaisten ihmisten yksilöllistä osallistumista ja oppimista liikuntaryhmässä
  • osaa havainnoida yhdenvertaisuutta edistävää ja estävää opetuskäyttäytymistä liikuntatilanteissa
  • osaa opettaa siten, että kaikilla osallistujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kokea osallisuutta ja onnistumista liikuntatilanteessa
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuksen ja opetusviestinnän keinoja opetuksessaan

Additional information

Tämä on pedagogisiin opintoihin integroituva opintojakso.

Study materials

Kokkonen, M. (2015). Sukupuoli, sen ilmaiseminen ja seksuaalinen suuntautuneisuus koululiikunnan kompastuskivinä. Kasvatus 5, 460 – 472.

Completion methods

No completion methods