LPEA1021 Kasvattaminen liikunnan avulla (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Teemat: liikuntapedagogiikan ja andragogiikan tietoteoria, liikuntakasvatuksen tehtävä, sivistyspedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, pedagogisen työn arvot ja eettisyys, opettajan valta ja vastuu, opetustyötä ohjaavat lait ja asetukset, arviointi, opetussuunnitelmat, oppimisen tukijärjestelmät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on laajentanut ymmärrystä liikuntapedagogiikan tieteenalasta ja siihen liittyvästä tietoteoriasta sekä liikuntakasvatuksen tehtävästä
  • on kehittänyt valmiuksiaan kasvattaa yksilöitä liikuntaan ja liikunnan avulla

Completion methods

No completion methods