LPEA1012 Developing pedagog 2 (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Oman pedagogisen toiminnan ja kokemusten tutkiminen sekä toisten ja ympäristön tutkiminen
Työelämän kehittämiskohteet
Oppimis- ja opettamistapahtuman tutkimisen teoriat ja observointimenetelmät

Suoritustavat

Luennot 4t
Ryhmätyöskentely ja lukupiirit 10t
Itsenäinen työskentely

Oppimispäiväkirja, säröt, opetuskokeilut, työelämän kehittämiskokeilu, oman opetuksen videointi ja arviointi, lukupiirit.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää miten liikunnan oppimis- ja opetustapahtumaa voidaan tutkia ja observoida
- tiedostaa kriittisen reflektion merkityksen oppimisessa
- osaa analysoida, tutkia ja kehittää omaa opetustaan ja siihen vaikuttavia käsityksiään
- osaa kehittää ja arvioida työympäristöään ja työyhteisöään osana yhteiskuntaa

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching