LPEA1008 Self-governing teacher 2 (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Omat ammatilliset kehittämistarpeet (omakohtaisen oppimisen suunnitelma; OOPS)
Ammatillinen autonomia
Opetusfilosofia

Suoritustavat

Ryhmätyöskentely ja lukupiirit 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 25 tuntia

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa omia autonomisen pedagogin / andragogin piirteitä
- osaa määritellä omat ammatilliset kehittämistarpeet ja tavoitteet oman oppimisensa suunnittelemiseksi ja oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi
- on jäsentänyt ja kirjoittanut oman opetusfilosofiansa

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching