LPEA1002 Dialogic group (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Dialogin taidot

Suoritustavat

Luennot 2 tuntia
Pienryhmätyöskentely 10 t
Itsenäinen työskentely 42 t

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja oman asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa dialogisuuden ilmenemisen erityispiirteitä ryhmässä
- tiedostaa yksilöiden dialogitaitojen merkitykset ryhmän toiminnassa
- osaa toimia dialogisesti ryhmissä ja yhteisöissä

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Description of prerequisites

1.-2. vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching