LPEA036 Individual in Group and Society (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ihmissuhdetaidot
Vuorovaikutus- ja tunnetaidot
Dialogisuus
Ryhmädynamiikka
Vertaisuus
Yhteisöllisyys

Suoritustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely 77 tuntia
Itsenäinen työskentely 31 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja oman asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ryhmän ja yhteisön merkityksen yksilön oppimisessa
- tiedostaa yksilöiden merkityksen ryhmän toimintaan
- tunnistaa erilaisten ryhmien ja yhteisöjen erityispiirteitä
- osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching