LPEA020 Group Tutoring and Study Plan (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Reflektiivinen ajattelu ja elinikäinen oppiminen opettajan ammattiin kasvussa.
Opettajan työhön ja koulutusalaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja tilaisuudet.
Pedagoginen kahvila.
Oman opiskelun ja oppimisen suunnittelu ja arviointi.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Suoritustavat

Ryhmäkeskustelut 24 tuntia, pedagoginen kahvila 24 tuntia
Ohjauskeskustelut ryhmäohjaajan kanssa
Arviointikeskustelu opintojen päättyessä
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Seminaareihin ja pedagogiseen kahvilaan osallistuminen sekä kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa asettaa henkilökohtaisia tavoitteita elinikäiselle opettajaksi kasvulleen
- ymmärtää laaja-alaisesti fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön käyttämistä sekä erilaisia opetusmenetelmiä opettajan työssä
- ymmärtää liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutuksen kokonaisuuden rakentumisen
- ymmärtää ryhmän merkityksen oppimisessa ja opiskelussa

Additional information

Ajoitus: 1.– 5. vuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching