LNLP1006 Assessment of physical actvity, fitness, and motor competence in children and adolescents (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisen teoria ja etiikka.

Turvallinen mittaaminen.

Mittaamisen käytännön toteutus ja mittaustulosten tulkinta sekä soveltaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittauksiin käytetyt yleisimmät menetelmät ja niiden vastuullisen käytön
  • hahmottaa mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Description of prerequisites

Suositellaan myös LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia 3 op -opintojaksoa esitiedoiksi. LNLP1004 opintojaksoa voit suorittaa samanaikaisesti LNLP1006 opintojakson kanssa.

Study materials

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching