LNLP1006 Assessment of physical actvity, fitness, and motor competence in children and adolescents (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisen teoria ja etiikka.

Turvallinen mittaaminen.

Mittaamisen käytännön toteutus ja mittaustulosten tulkinta sekä soveltaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittauksiin käytetyt yleisimmät menetelmät ja niiden vastuullisen käytön
  • hahmottaa mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Description of prerequisites

Suositellaan myös LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia 3 op -opintojaksoa esitiedoiksi. LNLP1004 opintojaksoa voit suorittaa samanaikaisesti LNLP1006 opintojakson kanssa.

Study materials

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching