LNLP1005 Physical activity promotion and sports pedagogy for youth (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen mallit ja suomalaiset ja kansainväliset ohjelmat.

Lasten ja nuorten liikuntapedagogiset erityiskysymyksiä eri ikävaiheina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet sekä toimintakyvyn rajoitteiden huomiointi ohjaamisessa ja opetuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata lasten ja nuorten liikunnan edistämisen teoreettisia perusteita
 • osaa soveltaa lasten ja nuorten liikunnan ohjaukseen soveltuvia didaktisia ja pedagogisia menetelmiä
 • tietää liikunnan opetuksen ja ohjaamisen eriyttämisen periaatteita ja vaikuttavia tekijöitä

Study materials

Kirjallisuus:

Liikunnan didaktiikka. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 276-366.

 • Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen suunnittelu.
 • Liukkonen J & Jaakkola T. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen.
 • Jaakkola T & Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen opetustyylit.
 • Jaakkola T & Mononen K. Opetustapahtuman ohjaaminen: ohjeet, näytöt ja palautteen antaminen.
 • Rantalainen M & Kaski S. Organisointi ja järjestyksen ylläpito liikuntatunneilla.
 • Jaakkola T. Liikuntataitojen opettaminen.
 • Liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 410-484.
 • Huovinen T & Rintala P. Yksilön huomioiminen liikuntapedagogiikassa.
 • Asunta P, Viholainen H & Ahonen T. Motorisen oppimisen vaikeudet liikuntapedagogiikan arjessa.
 • Siljamäki M. Monikulttuurisuus osana liikuntapedagogiikkaa.
 • Kokkonen M. Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Oppimateriaalit: Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali.

Oppimateriaalit: 

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching