LNLP1003 Paediatric sport and exercise medicine (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kansansairauksien vaaratekijöiden luonnolliset muutokset lapsuudesta aikuisuuteen.

Liikunnan ja liikkumattomuuden välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset kansansairauksien vaaratekijöihin lapsilla ja nuorilla.

Liikunnan terveysvaikutuksia selittävät mekanismit.

Liikunta terveyden edistämisessä ja osana kuntoutustoimintaa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.

Fyysisen kunnon merkitys terveyden mittarina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hahmottaa liikunnan mahdollisuudet kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lapsuudesta alkaen
  • tuntee liikunnan terveysvaikutusten mekanismeja
  • osaa kuvata liikunnan roolia terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.
  • tietää lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä riskejä ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja

Study materials

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkko-opiskelu
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching