LIB1THP2 Introduction to Information Seeking approved (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open Science Centre
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoihin. Kurssilla opitaan muun muassa tekemään tiedonhankintasuunnitelma, joka on jatkossa helppokäyttöinen työkalu osana opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
– hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
– pystyy suunnitelmalliseen tiedonhakuun tutkimuksen edellyttämällä tavalla
– hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
– osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
– tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
– tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
– paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytöntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
– paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
– osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
– pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
– ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Additional information

Verkkokurssi voidaan suorittaa joko itsenäisenä kurssina tai osana muuta opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai laitoskohtaisesti. Kurssi on mahdollista suorittaa myös Työelämäopintotarjottimen kautta.

Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, mutta sopii suoritettavaksi myös myöhemmin (esim. muualta Jyväskylän yliopistoon maisteriohjelmiin saapuneille).

Study materials

Completion methods

No completion methods