LFYS011 Research Training of Sport Technology (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutustuminen alan tutkimustoimintaan ja ohjatun työskentelyn avulla tutkimustyön eri vaiheisiin. Valmiuksien hankkiminen käyttää itsenäisesti yliopiston tarjoamaa tietotekniikkaa opinnäytetyön edellyttämissä analyyseissä.

Suoritustavat

Käytännön tutkimusharjoittelua 100 tuntia.
Toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman perusteella. Harjoittelun toteutumisesta raportoidaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle.

Learning outcomes

Syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin. Opintojakson jälkeen opiskelija
osaa:
• suorittaa itsenäisesti käytännön mittauksia
• analysoida tutkimusaineistoa
• toimia tutkimusryhmän jäsenenä

Additional information

2. lukuvuosi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching