LBIS030 Liikuntabiologian asiantuntijuusharjoittelu (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opetuksen ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia useilla eri opintojaksoilla, mm.:

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Fysiologian perusteet

Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomian harjoitukset

Fysiologian perusteiden harjoitukset

Biomekaniikan perusteet

Kuormitusfysiologia I

Kuormitusfysiologian harjoitukset

Hermolihasjärjestelmän perusteet

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

• osaa suunnitella liikuntabiologian alan opetusta ja ohjausta, asettaa tavoitteita ja ottaa huomioon käytännön toteutuksen kannalta keskeiset arvioinnin lähtökohdat

• osaa välittää tieteellistä tietoa eri kohderyhmille ja harjaantuu toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten oppijoiden kanssa

• osaa ohjata ja johtaa käytännön oppimis-, mittaus-, harjoitus- ja testaustilanteita

• osaa arvioida kriittisesti, mutta rakentavasti, sekä omaa että toisten antamaa opetusta ja ohjausta

• osaa kehittää omaa opetus- ja ohjaustoimintaansa saamansa palauteen avulla

• on harjaantunut erilaisten mittausmenetelmien ja toimistosovellusten käytössä asiantuntijatehtävissä

Additional information

4. syyslukukausi ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

LBI perus- ja aineopinnot

Completion methods

No completion methods