LBIS009 Hyvinvointiteknologian harjoittelu (0–4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin sekä tutkimuksen, testauksen ja kehitystyön käytäntöihin. Harjoittelun voi suorittaa joko laitoksen eri tutkimusprojekteissa tai hyvinvointiteknologian yrityksissä tutkimus, testaus ja kehitystehtävissä. Harjoittelijaa perehdytetään tehtäviinsä, joiden tulisi olla monipuolisia ja tarjota valmiuksia toimia itsenäisesti ja/tai osana tutkimusryhmää pro gradu –työtä tehdessä.

Additional information

Kurssin ohjeistus annetaan LBIS001 Hyvinvointiteknologian tutkimusmetodiikka-kurssilla kevätlukukaudella

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (0–4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching