LBIP2001 Basics of Sports Coaching (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla tutustutaan urheiluvalmennuksen kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestelmiin ja kuntotestaamisen ja urheiluvalmennuksen perusteisiin.

Description

o Suomalainen huippu-urheilu, valmennusjärjestelmät ja urheilijan polku

o  Lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi

o  Kasvu, kehitys ja harjoittelu, urheilulahjakkuuksien tunnistaminen 

o  Valmennuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi

o Testaamisen ja harjoittelun fysiologiset ja biomekaaniset perusteet

o Urheilupsykologia

o Teknologian hyödyntäminen urheiluvalmennuksessa

o  Laadukkaan kuntotestauksen periaatteet ja harjoittelun monitorointi

o  Valmennuksen filosofia ja etiikka

Learning outcomes

 Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

· tietää suomalaisen valmennusjärjestelmän toimijat ja organisaatiot

· osaa kuvata lajianalyysin periaatteet ja merkityksen urheiluvalmennuksessa

· osaa valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet

· osaa fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittamisen ja mittaamisen periaatteet

Additional information

2. syyslukukausi

Study materials

Bompa, T.O., Buzzichelli C. (2018) Periodization: Theory and Methodology of Training. 6th edition. Champaign, IL. USA: Human Kinetics (409 s.). 978-1-4925-4480-7

Literature

  • Mero A., Nummela A., Kalaja S. & Häkkinen K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy (ss. 27- 156, 207-320 ja 601-622) (yhteensä 263 s.).; ISBN 978-951-9147-73-4

Completion methods

Method 1

Description:
• Aktiivinen osallistuminen luennoille (24 tuntia) • Luentojen, luennoilla jaettavan materiaalin ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.
Evaluation criteria:
Tentti tai oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching