LBIA033 Testing and Training for Strength (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija syventää tietämystä voimaharjoittelusta osana urheiluvalmennuksen kokonaisuutta. Opiskelija perehtyy voimaharjoittelun perusperiaatteisiin, harjoittelun vaikutusmekanismeihin sekä voimaharjoittelun ohjelmointiin, jaksottamiseen ja seurantaan.

· Eri voimaominaisuuksien harjoittamisen perusteet

· voimaharjoittelun vaikutusmekanismit

· Voimaharjoittelun käytännön toteutus, ohjelmointi ja monitorointi

· Voimaharjoittelun vaikutusten seuranta eri testimenetelmillä

· Voimatestien hyödyntäminen käytännön urheiluvalmennuksessa ja kuntoilussa

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • tietää voimaominaisuuksien mittaamisen ja harjoittamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät

  • osaa voiman harjoittamisen periaatteet ja vaikutusmekanismit

  • osaa arvioida voimaharjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa ohjelmoida ja jaksottaa voimaharjoittelua eri tavoitteisiin

  • osaa käyttää voiman mittaamisessa käytettäviä laitteita ja menetelmiä

  • tunnistaa voimatesteihin liittyviä virhelähteitä ja osaa tulkita testituloksia ja antaa testipalautetta

  • osaa testata luotettavasti voimaominaisuuksia eri kohderyhmissä

Additional information

2. kevätlukukausi

Description of prerequisites

LBIP2001 Urheiluvalmennuksen perusteet
LBIA012 Biomekaaniset kuvantamismenetelmät

Literature

  • Fleck and Kraemer (2014) Designing Resistance Training Programs. 4th edition. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (507 s.) (ss. 1- 318). ISBN:9780736081702

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti (100%) ja harjoitusten suorittaminen ja hyväksytyt työselosteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching