KYCY2010 Media Education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • oppilas aktiivisena ja vastuullisena oppijana mediakulttuurissa; vastaanottajana, tulkitsijana, kommunikoijana, käyttäjänä ja tuottajana
  • turvallinen mediaympäristö perusopetuksessa sekä TVT erilaisten mediakulttuuria tukevien oppimisympäristöjen yhdistäjänä
  • opetussuunnitelmaan perustuvan osallistavan mediapedagogisen oppimistehtäväkokonaisuuden suunnittelu 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee mediakasvatuksen käsitteitä ja pedagogisia lähestymistapoja
  • ymmärtää media- ja medialukutaitojen sekä suojelullisen näkökulman merkityksen mediakasvatuksessa
  • osaa valita ja kehittää monimuotoista mediakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä sekä omaa valmiudet suunnitella mediapedagogisia oppimiskokonaisuuksia.

Study materials

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Description:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 15 tuntia kontaktiopetusta ja 39 tuntia omatoimista työskentelyä.
Evaluation criteria:
Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching