KUOS113 The Lived and the Represented Environment (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan ihmisen ympäristösuhteen muodostumiseen konkreettisiin esimerkkeihin peilaten. Yhtäältä käsitellään ympäristön kokemista ja havaitsemista osana jokapäiväistä elämää ja toiminnan taustana; toisaalta tekstien, kertomusten ja kuvien merkitystä ympäristön mieltämiselle ja arvottamiselle (eri taiteet ja kirjallisuus, kartat, tieteelliset mallit). Tapausesimerkkien ja interventioiden kautta syvennetään ymmärrystä siitä, miten ympäristösuhde syntyy ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yhtäältä elämäntapojen ja käytäntöjen ja toisaalta kulttuuristen representaatioiden ja mallien vaikutusta ympäristön havaitsemiseen ja arvottamiseen. Opiskelija osaa analysoida ympäristösuhteen muodostumisen tekijöitä ja hänellä on ymmärrys siitä, miten siihen vaikutetaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aannettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching