KUMS4025 Expertise in Cultural Sectors (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Completion methods

Taught course. Customised independent study.

Content

During the course, students collate the elements they need for a career path following study at KUMU and create the tools for job-seeking and the transition to employment. The course consists of three parts: creating a CV with support, creating a skills portfolio and practising applying for jobs at a careers fair held in collaboration with alumni.

Assessment criteria

Participation in teaching and events, as well as written and oral assignments. Customised independent study.

Learning outcomes

After completing the course, the student will:

  • have produced a career plan, which includes a CV, portfolio and job application
  • understand the requirements and challenges of work
  • learn job search skills
  • participate in the careers fair.

Study materials

The course coordinator will refer students to learning material.

Literature

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäisessä työskentelyssä kirjoitetaan essee tai tehdään räätälöity suoritus (sovitaan vastuuopettajan kanssa). Esseetä varten luetaan:

Jakonen, Mikko (2017). Asiantuntijuus digiajalla. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70151

Jakonen, Mikko. 2017. Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Helsinki: Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka. 2008: ”Asiantuntijuus kokemuksena.” Aikuiskasvatus 28(2): 84─92.

Tynjälä, Päivi. 2004: ”Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa.” Kasvatus 35(2): 174─190.

Pyykkönen, M., Kumpulainen, K. & Vierimaa, S. 2019: Työn muutoksen haasteet kulttuurialan korkeakoulutuksen työelämäpedagogiikalle. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2019, 45─61.

https://ls24.fi/artikkelit/asiantuntijuuden-valo-ja-varjo

https://www.kokemusasiantuntijat.fi/kansallinen-tyoryhma/

https://www.jylkkari.fi/2015/02/missa-ovat-todelliset-asiantuntijat/

Teaching