KUMS4015 Art policies and politics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Coordinating organisation:
Department of History and Ethnology, Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana käsitellään taidepolitiikan kysymyksiä hallinnon, taidelaitosten, taiteilijoiden ja yleisöjen näkökulmista. Tärkeässä roolissa on sen tarkastelu, mikä taiteessa on poliittista ja miten taiteellisen toiminnan avulla voidaan tehdä politiikkaa.

Tutkinto-opiskelijat suorittavat jakson verkkokurssina.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä taidepolitiikka ja taiteen poliittisuus merkitsevät
  • ymmärtää taidepolitiikan rakenteet, toimijat, asemat ja suhteet
  • hallitsee taidepolitiikan tutkimuksen aineistot, teorian ja metodologian.

Study materials

Vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Vastuuopettajana Miia Huttunen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkokurssi, joka koostuu videoluennoista, luettavasta kirjallisuudesta ja oppimistehtävistä. 

Teaching