KTKP1041 Scientific Thinking and Knowledge (KiMo) (2–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Kuvaus:

 • tutkimuksen näkökulmia monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
 • ajankohtainen, yhteiskunnallinen mediakeskustelu monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta
 • arkiajattelun, tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä

KiMo-tavoitteet:

 • osata eritellä monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta puhumisen tapoja mediateksteissä ja tutkimusteksteissä
 • osata eritellä tutkimusartikkeleiden moniäänisyyttä
 • osata soveltaa tutkimustietoa konkretisoimalla näkökulmia omaan projektiin

  Additional information

  Arviointiperusteet

  Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

  Study materials

  Kaikille yhteinen kirjallisuus: Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus

  Valinnainen tutkimuskirjallisuus kunkin pienryhmäprojektin valitseman näkökulman mukaan

  Completion methods

  Method 1

  Select all marked parts
  Parts of the completion methods
  x

  Participation in teaching (2–5 cr)

  Type:
  Participation in teaching
  Grading scale:
  0-5
  Language:
  English, Finnish

  Teaching