KTKO101 Introduction to University Studies and Individual Study Plan (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-Tutustuminen yliopistoympäristöön ja -yhteisöön,

-opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet,

-yliopisto-opiskelussa tarvittavat opiskelutaidot ja -tavat,

-keskeisimmät opinto- ja hyvinvointipalvelut,

-tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman hahmottaminen,

-omien opintojen suunnittelu (eHops),

-oman asiantuntijuuspolun rakentuminen. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on orientoitunut yliopistoympäristöön
- kykenee integroitumaan yliopistoyhteisöön ja sitoutumaan yliopisto-opintoihin
- osaa laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHops)
- tuntee yliopiston tarjoamat opinto-, kansainvälistymis- ja hyvinvointipalvelut
- ymmärtää yliopisto-opintojen opiskelutaitojen ja toimintatapojen merkityksen omassa  

   opiskelussaan

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja HOPSin laatiminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching