KPTJ1400 Other competence to support the construction of professional expertise (1–10 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

• Pedagogiset taidot, johtajuusosaaminen, yrittäjyysosaaminen, laatu- tai kehittämistyö, työelämätietous

Suoritustavat:

• Asiantuntijatehtävät: omaan tutkimukseen perustuva suunnittelu-, opetus- ja kehittämistyö laitoksilla ja projekteissa.

• Yhteiskunnalliset palvelutehtävät: omaan tutkimukseen perustuva yhteiskunnallisesti merkittävä kehittämistyö ja/tai soveltuvat yliopistotasoiset pedagogiset opinnot

• Asiantuntijuutta ja tutkijuuden kehitystä tukevia koulutuksia, tilaisuuksia ja vierailuluentoja, joista kooten voidaan ohjaajan kanssa neuvotella suoritus.

• Aktiivinen osallistuminen tutkijaseminaareihin

Learning outcomes

• kykenee toimimaan oman tutkimusaiheensa asiantuntijana tieteellisissä suunnittelu-, opetus- ja kehittämistehtävissä

• kykenee tiedeperustaiseen pedagogiseen toimintaan, omaa korkeakoulupedagogista osaamista

• omaa opintojen aikana kartutettuja tai päivitettyjä työelämävalmiuksia (mm. projektinhallintaosaamista, johtamis- ja alaistaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä tieto- ja viestintäteknologiataitoja) 

Additional information

Esimerkkejä opintosuoritusten mitoitukseksi

Maksimissaan 3 op / hanke - Projektitutkijan/tutkimusavustajan tehtävät omaan väitöskirjatutkimukseen suoraan liittyvällä tutkimusalueella; 0.5-1 op - Uusien tutkimushankkeiden valmistelua ja hakuihin osallistumista,

Maksimissaan 2 op - Asiantuntijatehtävät oman väitöskirjan teemaan liittyen, esimerkiksi koulutus menetelmästä syventävällä tasolla (ei oman laitoksen opetusvelvoitteeseen liittyvä opetus)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching