KPTJ1200 Communication skills (1–5 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö: Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, Vuorovaikutusosaaminen, Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen, Mediataidot, Esiintymistaidot.
Suoritustavat: Tieteellinen kirjoittaminen ja siihen liittyvä kurssitus tai suulliset tieteelliset esitykset. Kaikille pakollinen sisältö: vähintään 2 opintopistettä viestintäosaamisen opintoja, esimerkiksi Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tarjoamilta kursseilta.

Learning outcomes

Kykenee kirjalliseen ja suulliseen tieteelliseen viestintään sekä suomeksi että ainakin yhdellä vieraalla kielellä

Additional information

Esimerkkejä opintopistemäärien mitoitukseksi:

Kansainvälinen konferenssi omalla suullisella esityksellä 2 op, posterilla 1 op

Kotimainen konferenssi omalla suullisella esityksellä 1 op

Oppimista tukevat lisätehtävät kuten oppimispäiväkirjat 1 op

Puheenjohtajuus/koordinaatiovastuu kansainvälisessä tai kansallisessa konferenssissa 1 op

Tieteelliset esitykset oman ryhmän ulkopuoliselle yleisölle 1 op   

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching