KPTJ1100 Research competence (1–13 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opinnot koostuvat pakollisista tieteellisen tutkimuksen etiikan (3 op), tieteenfilosofian/tieteenteorian (3 op), ja avoimen tieteen (1 op) (esim. LIBJ1001 Open Science Resource) opinnoista sekä valinnaisista kvalitatiivisen, kvantitatiivisten tai monimenetelmäisten (mixed methods) tutkimusmenetelmien opintojaksoista. Opintokokonaisuus voi sisältää myös opiskelijan itse suunnittelemia opintojaksoja, jotka ohjaaja hyväksyy HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat: kurssit (esim.IHME), itsenäinen opiskelu (esseet, oppimispäiväkirjat, harjoitustyöt), seminaarit, tieteelliset julkaisut, kongressiesitelmät ja -posterit, tieteelliset asiantuntijatehtävät, projektityöskentely ja ohjaus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät eettiset ohjeet ja menettelytavat ja kykenee tunnistamaan sekä analysoimaan tutkimuksen eri alueille ja vaiheisiin liittyviä eettisiä ongelmia (pakollinen sisältö)

• ymmärtää tieteellisen teorian muodostuksen yleisiä lähtökohtia (pakollinen sisältö)

• ymmärtää oman alansa tieteellisen luonteen ja tuntee sen tieteenhistoriallisen kehityksen

• hallitsee oman alansa metodologiaa ja omaa joidenkin kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten (Kasvatustieteet: historiallisten tai teoreettisten menetelmien) menetelmien erityisosaamista

• tutkimushankkeen hallinta; tieteellinen julkaiseminen; avoin tiede (kaikille pakollinen sisältö väh 1 op)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10–13 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching