KOTEJ901 Theories in Educational Technology (5 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla paneudutaan koulutusteknologian käytön ja kehittämisen kannalta relevantteihin teorioihin. Materiaali muodostuu valikoidusta joukosta tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta. Johdatus tähän aineistoon muodostetaan alkuluentojen avulla, jonka jälkeen jokainen opiskelija fokusoituu oman tutkimusaiheensa kannalta relevantteihin teorioihin ja lähdemateriaaleihin. Näistä laaditaan erillinen raportti, joka jaetaan ja esitellään muiden osallistuvien jatko-opiskelijoiden kanssa.

Learning outcomes

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on monipuolinen kuva koulutusteknologian oppimisteoreettisista lähtökohdista, erityisesti oman tutkimusaiheensa kannalta. Opiskelija pystyy analysoimaan ja jäsentämään oman tutkimusaiheensa teoreettisia lähtökohtia.

Completion methods

Method 1

Description:
Participation in online lectures, report and presentation.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching