KOTEJ601 Postgraduate Seminar in Educational Technology (4 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Seminaari tukee koulutusteknologian tohtoriopintojen suorittamista. Ydinaktiviteettina ovat osallistujien omaa tutkimusaihetta ja –tuloksia koskevat esitelmät ja niiden reflektointi. Tämän lisäksi opintojakso sisältää asiantuntijaluentoja jatko-opiskelua ja tutkimuksen tekemistä tukevista aihepiireistä. Opintojaksoon sisältyy myös relevanttien ja mielenkiintoisten väitöstilaisuuksien seuraaminen ja niistä raportointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä, analysoida ja reflektoida sekä omaa sekä muiden vertaisjatko-opiskelijoiden tekemää väitöskirjatutkimusta. Opiskelija tuntee tieteellisen tutkimuksen perusteet ja oman tutkimuksen aseman tässä kentässä. Opiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän perusteet sekä erilaiset väitöskirjatyylit ja -kulttuurit. Opiskelijalla on käsitys ja omakohtainen kokemus väitöstilaisuuksien rakenteesta ja perusdynamiikasta.

Additional information

Organized as distance education based on scheduled group meetings.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Two presentations about student's own research topic, reflection of two other presentations. Participation plus reporting of two doctoral defenses. Participation in at least ten (10) seminar sessions.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Seminar (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching